Εγγραφή στο newsletter

Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2023 17:09

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 14 Φεβρουαρίου    2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και β) του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), ήτοι για τους μεν συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, για τους δε συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας webex, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤ05».
 2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Υπόλογου υπαλλήλου Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου Λαυρεωτικής και ορισμός υπόλογων Πάγιας Προκαταβολής στις Δημοτικές Κοινότητες Λαυρεωτικής, Κερατέας και στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού στην Εθνική Τράπεζα.
 3. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016.
 4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2023.
 5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023.
 6. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών 2023
 7. Λήψη απόφασης για την Α΄ κατανομή από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών  δαπανών των σχολείων.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μετακίνησης αντιπροσωπείας στον Δήμο Κασκάις – Πορτογαλία και της κάλυψης λοιπών εξόδων για την ολοκλήρωση της αδερφοποίησης των δύο Δήμων.
 9. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού προσαυξήσεων δημοτικών τελών.
 10. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη στο Δήμο Λαυρεωτικής.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2022.
 12. Λήψη απόφασης για την Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού έτους 2022 κληροδοτήματος «Λαμπίας Μουσαγιά».

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe