Εγγραφή στο newsletter

Τμήμα Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης

Προϊστάμενος: Στυλιανός Πισσάνος

Τηλέφωνο: 2292320125

FAX: -

E-mail: -

Το Τμήμα Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης έχει την ευθύνη να:

Μελετά την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων ,

Σχεδιάζει και να εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

Συγκεντρώνει, να τηρεί και να επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κ.λπ.).

Μελετά, να σχεδιάζει και να εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων, τη διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων, αλλά και να προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe