Εγγραφή στο newsletter

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 10:22

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 14 Μαρτίου     2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και β) του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), ήτοι για τους μεν συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, για τους δε συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας webex, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2022 ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’.
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωματείων Δήμου  Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2023.
  4. Λήψη απόφασης πρόσθετης οικονομικής επιχορήγησης από τον Δήμο Λαυρεωτικής προς το Ν.Π.Δ.Δ « ΘΟΡΙΚΟΣ», του Δήμου Λαυρεωτικής.
  5. Λήψη απόφασης 1ης αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2023.
  6. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης “THE HERO” ISSPM και την κάλυψη της δαπάνης αυτής.
  7. Λήψη απόφασης για την παραλαβή και ανάρτηση του Β2 σταδίου της πολεοδομικής μελέτης «Επέκταση Σχεδίου Πόλης στην περιοχή Βγέθι Κερατέας σε Συνιδιοκτήτη Έκταση Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού».
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών στο Δήμο Λαυρεωτικής.
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επικείμενη αλλαγή του καταστατικού του Σωματείου ΄΄ΛΑΥΡΑ’’.

                                                                                   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe