Εγγραφή στο newsletter

Προμήθειες Ανακοινώσεις

Προμήθειες Ανακοινώσεις (10)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sollicitudin, orci sit amet vehicula convallis, erat leo pharetra sem, sed commodo sapien dui id tortor. Phasellus in leo in mauris pulvinar commodo. Vestibulum aliquam massa et enim consequat convallis. Nullam consectetur a leo eget vestibulum.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας στον οικισμό Λεγραινών της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Λεγραινών, να είναι σε άριστη κατάσταση, να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, να είναι κατά προτίμηση σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από την κεντρική λεωφόρο, να έχει επιφάνεια κτίσματος 45-55 τ.μ., να είναι προσπελάσιμο και κατά προτίμηση ισόγειο, να έχει επαρκή φωτισμό και αερισμό, να διαθέτει εγκατάσταση τηλεφώνου και W.C. Να είναι έτοιμο προς χρήση, ώστε να παραδοθεί αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής, στην έδρα του Δήμου (Κουντουριώτη 1, Λαύριο), εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) έτη, αρχομένη από την παράδοση και παραλαβή που θα βεβαιωθεί με σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο μετά την υπογραφή του θα προσαρτάται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. Η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος, συμφωνούντων αμφοτέρων των συμβαλλομένων.

Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/06 σε συνδυασμό με εκείνες του Π.Δ. 270/81 και τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στους όρους διακήρυξης όπως συντάχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 51/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι όροι διακήρυξης δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20147, fax: 2292 0 69130).

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

 

Δημήτρης Λουκάς

 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe