Εγγραφή στο newsletter

Τραπεζοκαθίσματα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Γενικά

Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Προϊστάμενος::

Τηλ. επικοινωνίας

E-mail Γραφείου


Κοινόχρηστοι χώροι

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Γενικά

Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Προϊστάμενος::

Τηλ. επικοινωνίας

E-mail Γραφείου


Κοινόχρηστοι χώροι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - ΑΔΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Προϊστάμενος::

Τηλ. επικοινωνίας

E-mail Γραφείου


Κοινόχρηστοι χώροι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικά

Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Προϊστάμενος::

Τηλ. επικοινωνίας

E-mail Γραφείου


Κοινόχρηστοι χώροι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Γενικά

Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Προϊστάμενος::

Τηλ. επικοινωνίας

E-mail Γραφείου

Κοινόχρηστοι χώροι

 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe